Skip to main content

Okultno krvarenje u stolici

Uzorak stolice preneti u čistu posudu za stolicu.

Paziti da se uzorak ne kontaminira vodom iz toaleta.

Uzorak stolice ne uzimati tokom i tri dana nakon menstrualnog krvarenja, kao ni ako postoji vidljivo krvarenje iz hemoroida ili krv u urinu jer to može biti razlog za dobijanje lažno pozitivnih rezultata. Takođe, uzorak ne treba uzimati ni u slučaju akutnog proliva.

Ograničenja u ishrani nisu potrebna jer je test specifičan za ljudski hemoglobin. Alkohol i aspirin mogu izazvati gastrointestinalnu iritaciju koja može rezultirati okultnim krvarenjem. Ove supstance ne treba koristiti 48 sati pre testiranja.

Nesvarena hrana u stolici

(mišićna vlakna, skrobna zrna, masne kapi)

Uzorak stolice prijeneti u čistu posudu za stolicu.

Helicobacter Pylori antigen u stolici

Uzorak stolice preneti u čistu posudu za stolicu.

Koprokultura

Uzorak stolice preneti u čistu posudu za stolicu.