AlfaLab

Laboratorija AlfaLab u svom radu primenjuje principe dobre laboratorijske prakse. Stručni tim laboratorije prati sve novine u razvoju savremene medicine i laboratorijske dijagnostike i primenjuje ih.

Mladena Stojanovića 26C

preko puta Korta na Malti

Kontaktirajte nas