Upoznajte AlfaLab laboratorije i osoblje

Dr Sanja Kalamanda Ivanjak spec.medicinske biohemije Alfalab laboratorije

ALFALAB laboratorija iz oblasti biohemije osnovana je 2014 godine, a osnovala ju je dr Sanja Kalamanda Ivanjak, spec. medicinske biohemije.

Zadatak specijaliste medicinske biohemije je  da provjerava vjerodostojnost rezultata analize, piše tumačenje nalaza, daje savjet za dalju dijagnostiku i po potrebi savjet za terapiju. Iako laboratorijski  doktor  ne daje terapiju, ali kao ”tvorac  dijagnostike“ ili “tumač nalaza” on je obično odlučujući za dalju odluku kliničara.

Zbog toga, laboratorijski doktor snosi veliku odgovornost za dobrobit pacijenta i stalno je dostupan za stalne konsultacije sa kliničarima.

Pored spec. medicinske biohemije, Alfalab zapošljava i inžinjere laboratorijske dijagnostike i laboratorijske tehničare. Stručni tim laboratorije prati sve novine u razvoju savremene medicine i laboratorijske dijagnostike i primenjuje ih.

Laboratorija ALFALAB u svom radu primenjuje principe dobre laboratorijske prakse. Cilj svake laboratorijske analize je da se što prije isporuči tačan laboratorijski rezultat.

Dvije trećine svih medicinskih dijagnoza se zasnivaju na laboratorijskim pretragama ili ih potvrđuju.

Laboratorija je opremljena najsavremenijom laboratorijskom opremom.

Sva ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima koji su umreženi sa računarskim sistemom što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu.

Informacioni sistem je omogućio stvaranje baze podataka svih pacijenata.

Misija

Pružamo korisnicima visoko kvalitetne usluge 
iz oblasti biohemije, hematologije, mikrobiologije i patohistologije. Poštujemo principe dobre laboratorijske prakse
 u cilju dobijanja pouzdanih rezultata.

Vizija

Dobijanje tačnog i pouzdanog rezultata angažovanjem stručnog kadra
 i korištenjem najsavremenije automatizovane tehnologije
 u cilju brze i pravovremene dijagnostike i preventivnog delovanj
a u cilju očuvanja zdravlja korisnika.

Ciljevi

Jedan od najvažnijih ciljeva laboratorije Alfalab je osigurati zadovoljstvo korisnika usluga kvalitetom nalaza i dobrom profesionalnom praksom.

Šta kažu korisnici naših usluga

Toliko je osoblje divno,da nemam adekvatnu riječ da Vas pohvalim.

MilkaFacebook, 2016

Divni. 🙂 Veoma brzi i efikasni. Preporučujem svim roditeljima.

MarijaFacebook, 2015