Skip to main content

Šta je Spike protein

i zašto je važan kod COVID-19 vakcinisanih pacijenata?

Spike protein (S protein) ili protein “šiljka” je jedan od nekoliko proteina virusa SARS-CoV-2, virusa koji izaziva COVID-19. To je protein preko kojeg ovaj virus ulazi u naše ćelije.

Međutim, isto tako, Spike protein je antigen, ono na šta naš imunološki sistem reaguje i počne stvarati antitijela i ćelijski imunitet. Sve do sada poznate vakcine protiv COVID-19, one odobrene i one u razvoju se zasnivaju na S proteinu.

AlfaLab-Igg-antitijela-Spike-protein-kod-pacijenata-koji-su-vakcinisani

U svim našim laboratorijama možete da odradite test bez prethodnog zakazivanja.

Preporuka je da se test radi 15 dana nakon revakcinacije.

Vaš Alfalab tim