Skip to main content

Uputstvo za pripremu pacijenata za vađenje krvi

1

Uzorak krvi uzimati ujutru nakon noćnog gladovanja, 12 sati posle poslednjeg obroka

Hrana dovodi do povećanja koncentracije: glukoze, holesterola, triglicerida, fosfata, proteina, gvožđa,vitamina i dr.
Dnevne varijacije su veoma značajne kod: gvožđa, kateholamina, kortizola, ACTH, kortikosteroida …
Krv za hormone stresa (ACTH, prolaktin, kateholamini, kortizol..) vaditi posle odmora od najmanje 15-30 minuta.
2

Izbegavati veću fizičku aktivnost 2-3 dana pre vađenja krvi

Povećana fizička aktivnost može značajno povećati aktivnost pojedinih enzima (CK, LDH, AST) i nivo kalijuma.
3

Pre vađenja krvi (u dogovoru sa lekarom) ne uzimati lekove i preparate koji mogu uticati na rezultat

Preparti gvožđa,vitamini, hormonska terapija, diuretici, analgetici i dr.