krv Pojam

Vađenje krvi

Vađenje krvi, sakupljanje uzoraka urina ili stolice, uzimanje briseva mogu Vam se učiniti kao neprijatni postupci ali medicinski testovi koji se rade iz ovih uzoraka mogu dati Vašem lekaru dovoljno informacija pomoću kojih bi se sačuvalo i poboljšalo Vaše zdravlje. Većina ljudi ovo sasvim dobro podnese iako na početku osećaju nelagodnost, nervozu ili zbunjenost....

Priprema pacijenata za vađenje krvi

Hrana dovodi do povećanja koncentracije: glukoze, holesterola, triglicerida, fosfata, proteina, gvožđa,vitamina i dr. Dnevne varijacije su veoma značajne kod: gvožđa, kateholamina, kortizola, ACTH, kortikosteroida. Krv za hormone stresa (ACTH, prolaktin, kateholamini, kortizol..) vaditi...