Alfalab  >  Informacije   >  Sakupljanje uzoraka urina

Sakupljanje uzoraka urina

Uputstvo za sakupljanje urina za fizičko-hemijski pregled

Najbolji uzorak urina za analizu je svež, prvi jutarnji urin (srednji mlaz), u bočici za urin. Pre sakupljanja uzorka obaviti toaletu spoljnih genitalija (pranje toplom vodom i sapunom). Uzorak urina se mora testirati u roku od 2h od uzorkovanja ili nakon 4h ako se čuva u frižideru. Žene ne treba da sakupljaju urin neposredno pre, za vreme i neposredno nakon menstruacije.

Urinokultura

Doneti svjež, prvi jutarnji uzorak urina (srednji mlaz), u sterilnoj bočici za urin. Prije sakupljanja uzorka obaviti toaletu spoljnih genitalija (pranje toplom vodom i sapunom). Ukoliko se uzorak ne može odmah, a najkasnije u roku od jednog sata dostaviti u laboratoriju, obavezno koristiti transportnu podlogu – Uricult.

Sakupljanje 24h urina

Sakupljati urin 24h u bocu i u toku sakupljanja čuvati na tamnom i hladnom mestu.

  1. Sipati konzervans dobijen u laboratoriji u bocu (ako je potrebno za tražene analize).
  2. Prvu jutarnju porciju urina baciti.
  3. Sav urin u toku dana i noći sakupljati u bocu.
  4. Prvu jutarnju porciju sledećeg dana dodati u bocu i završiti sakupljanje mokraće.
Analize iz 24h urina koje zahtevaju dodatak konzervansa:
Kateholamini (adrenalin, noradrenalin, dopamin)
 5-HIAA, VMA
17-Ketosteroidi ,  
17-OH-Korikosteroidi
Metanefrin, Normetanefrin
Kalcijum, Fosfat, Magnezijum  (dodaje se u laboratoriji u celu zapreminu )
Mokraćna kiselina ( dodaje se u laboratoriji u celu zapreminu )
Oksalati 
Oznake: