Alfalab  >  Informacije   >  Priprema pacijenata za vađenje krvi

Priprema pacijenata za vađenje krvi

Uputstvo za pripremu pacijenata za vađenje krvi

1. Uzorak krvi uzimati ujutru nakon noćnog gladovanja, 12 sati posle poslednjeg obroka.

Hrana dovodi do povećanja koncentracije: glukoze, holesterola, triglicerida, fosfata, proteina, gvožđa,vitamina i dr.
Dnevne varijacije su veoma značajne kod: gvožđa, kateholamina, kortizola, ACTH, kortikosteroida …
Krv za hormone stresa (ACTH, prolaktin, kateholamini, kortizol..) vaditi posle odmora od najmanje 15-30 minuta.

2. Izbegavati veću fizičku aktivnost 2-3 dana pre vađenja krvi.

Povećana fizička aktivnost može značajno povećati aktivnost pojedinih enzima (CK, LDH, AST) i nivo kalijuma.

3. Pre vađenja krvi (u dogovoru sa lekarom) ne uzimati lekove i preparate koji mogu uticati na rezultat.

Preparti gvožđa,vitamini, hormonska terapija, diuretici, analgetici i dr.

Oznake: